Nowe procedury bezpieczeństwa w Bobolandii

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Postępuj odpowiedzialnie.

 1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku złego samopoczucia należy zostać w domu. W przypadku gorączki, kaszlu i trudności z oddychaniem, należy skontaktować się z lekarzem.
 2. Przy stanowisku personelu może przebywać tylko 1 osoba – uprasza się pozostałych klientów o oczekiwanie na swoją kolej w wyznaczonych strefach z zachowaniem 2 metrowego dystansu .
 3. Należy zdezynfekować ręce przy wejściu do Bobolandii. Ułatwi to dozownik, który znajduje się w widocznym miejscu. Dzieci są zobowiązane umyć ręce wodą i mydłem.
 4. Zgodnie z wytycznymi, jednocześnie w Sali Zabaw może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni. Informacje znajdują się przy wejściu do obiektu.
 5. Pracownik jest zobowiązany zdezynfekować szafkę na buty przed i po użyciu.
 6. Szatnie i węzeł sanitarny  są dostępne do powszechnego użytku . Rekomendujemy racjonalne korzystanie z urządzeń pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 m.
 7. Ze względów bezpieczeństwa suszarki nadmuchowe zostają wyłączone czasowo z użytku
 8. Zgodnie z rozporządzeniem RM, Rodzice, opiekunowie oraz pracownicy Bobolandii są zobowiązani zakrywać usta i nos.
 9. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia.
 10. Należy utrzymywać dystans pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.
 11. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
 12. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed  wejściem na teren sali i po wyjściu z niej. 
 13. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów
To Top