REGULAMIN URODZINOWY

PARKU ROZRYWKI RODZINNEJ BOBOLANDIA

1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w jednym (wybranym przez Państwa dziecko) pokoju urodzinowym, który znajduje się na terenie Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA. Przez przyjęcie urodzinowe należy rozumieć najem pokoju urodzinowego przez organizatora imprezy urodzinowej na ustalony w treści zlecenia o którym mowa w punkcie 4) niżej termin.

2. Rezerwacji przyjęcia urodzinowego należy dokonać osobiście w Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA.

3. Pokój URODZINOWY jest do dyspozycji organizatora w ustalonym w zleceniu terminie. Park zobowiązuje się do niewynajmowania w tym terminie pokoju na rzecz osób trzecich. Park dokona zwrotu kwoty otrzymanej z tytułu najmu pokoju organizatorowi urodzin, w przypadku szczególnych i udokumentowanych zdarzeń losowych wynikłych po stronie organizatora imprezy.

4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie formularza/zlecenia, które wypełniają Państwo w dniu wpłacenia kwoty za pokój urodzinowy.

5. Opłaty za bilet wstępu każdego dziecka biorącego udział w przyjęciu urodzinowym dokonują Państwo już w dniu samego przyjęcia urodzinowego.

6. Minimalna ilość dzieci biorąca udział w przyjęciu urodzinowym to pięć osób. Jeżeli dzieci będzie mniej to pobieramy opłatę za pięcioro dzieci.

7. Czas wynajmu pokoju urodzinowego liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.

8. W weekendy oraz święta istnieje możliwość wynajęcia pokoju urodzinowego na dwie tury urodzinowe. Opłata za dodatkowy drugi przedział czasowy naliczana jest następująco: opłata za wynajęcie salki plus opłata za piątkę dzieci (niezależnie od ilości gości biorących udział w przyjęciu).

9. Na urodziny można przynieść własny tort, owoce, szampana dla dzieci, zimne napoje, ciasto, ciastka, cukierki oraz inne słodycze.

10. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia ciepłych posiłków, dań gotowych oraz napoi ciepłych na teren Parku. Posiłki mogą Państwo zakupić w naszym punkcie gastronomicznym.

11. Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych, spożywamy wyłącznie w pokoju urodzinowym.

12. Dbajmy o czystość. W pokojach urodzinowych nie rozsypujemy ozdób typu konfetti / piniata.

13.Właściciel oraz personel Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego zachowania dzieci będących pod opieką swoich rodziców/opiekunów podczas wynajmu pokoju urodzinowego. Organizatorzy imprezy urodzinowej, a to rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznej i kulturalnej zabawy w pokoju urodzinowym i poza nim.

14. Dodatkowe informacje zawierające opis urodzin zawarte są na naszej stronie

internetowej www.bobolandia.com.pl.

15. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje Regulamin Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości oraz zamówień niestandardowych prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Copyright (c) 2023 Bobolandia. Wszelkie prawa zastrzeżone. REGULAMIN PARKU 71 793 77 44, Opolska 188 52-014, Wrocław